Det där med vegetarisk, semi-vegetarisk, lakto-, ovo-, lakto-ovo-vegetarisk och vegansk kan vara ett bekymmer känner jag. Ofta hör man frågan från köket ”får man ha ägg/ost/mjölk i vegetarisk?” (eller nåt liknande). Låt mig försöka reda ut det hela. 🙂

Det första vi måste förstå är skillnaden mellan en veganism och vegetarianism. Enkelt kan man säga att den fösta är livsstill medan den andra är diet. Alltså vegan är en person som avstår från all användning av produkter som kommer från djur eller där djur exploateras för att producera varan. Det handlar alltså inte bara om döda djur utan alla animalier. Man varken äter produkter av animalisk ursprung eller bär kläder av skin eller använder smink som testas på djur. Det är några få exempel men jag tror att ni förstår poängen.

Vegetarian avstår helt enkelt från animaliska produkter i sin mat. Låt oss titta lite närmare på vad det då betyder att servera vegetarisk kost. Enligt Livsmedelsverket får man inte använda sig av vilseledande märkning. Där kan man bland annat läsa att ”Det får till exempel inte stå att ett livsmedel är vegetariskt om det har ingredienser som kommer från djur.” Vad innebär detta i praktiken? För att få svar på denna fråga vänder vi oss till reklamombudsmannen. De har nämligen uttalat sig i frågan år 2012. Ärendet handlar om reklam för ”Quorn” med ledorden ”Ät god vegetarisk mat till vardags”. Som bekant så innehåller Quorn äggprotein. I sitt uttalande hänvisar reklamombudsmannen till Livsmedelsverket och konstaterar ”Mot bakgrund av Livsmedelsverkets tolkning av begreppet vegetarisk finner nämnden att detta begrepp av genomsnittskonsumenten sannolikt uppfattas som att ingen animalisk ingrediens ­– inklusive tillsatser av animaliskt ursprung­ – ingår i livsmed­let.” Man kan diskutera om ”genomsnittskonsumenten” verkligen har den kunskapen (jag tar upp det lite senare i texten). Den juridiska sammanfattningen blir dock att om en restaurang påstår att rätten är vegetarisk får den inte innehålla några som helst animaliska ingredienser, varken ägg, mjölk, smör, ost eller annat.

Nästa steg är maträtter som innehåller mejeri och/eller ägg produkter. Ovo kommer får Latin för ägg och Lakto har sin ursprung från mjölk. Därför måste produkter som innehåller enbart mjölk från det animaliska riket heta lakto-vegetarisk. Motsvarande med ägg blir ovo-vegetarisk. Rätten som har både mjölk och ägg måste således markeras som lakto-ovo-vegetarisk.

Sedan finns det inga fler vegetariska beteckningar. 🙂 Problemet är enligt min mening att allmänheten eller genomsnittskonsumenten inte har så stor kunskap i ämnet heller. Det är bara de som verkligen är vegetarianer eller veganer som är pålästa om detta. Många av oss känner igen: ”jag är vegetarian men jag äter fisk/kyckling”. Dessa människor kallas skämtsamt för lyx-vegetarianer. Begrepp som semi-/demi-vegetarian smyger sig in i vardagstal. Inga av dessa har något juridisk vikt. Man får inte kalla en rätt som innehåller fisk för vegetarisk rätt med fisk eller demi-vegetarisk rätt.

Slutsatsen är att om ni vill vara på den säkra sidan får ni använda vegetarisk märkning enbart när maten inte innehåller några ingredienser med animalisk ursprung. Sedan får begrep som lakto-ovo-vegetarisk användas. Det är också bäst att vara övertydlig mot gästen och ställa en fråga vad gästen själv menar med att vara vegetarian. Jag tror en av våra uppgifter är också att lära våra gäster om maten och de korrekta begreppen som vi får/måste använda.

Edit (2016-08-22): Sedan jag publicerade denna artikel har RO kommit med flera utslag där fler producenter och kedjor fälls för felaktigt användande av märkning ”vegetarisk”. Jag har fått en del motargument att RO är inte en myndighet. Livsmedelsverket skriver följande i sitt dokument ”Livsmedelsverkets vägledning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation”: ”Om det i märkningen av ett livsmedel framgår att det är vegetabiliskt, vegetariskt eller liknande kan det i många fall anses som vilseledande om en ingrediens, inklusive tillsatser och aromer, av animaliskt ursprung ingår i livsmedlet.” och ”…då mjölk eller ägg ingår i livsmedel som i övrigt är fria från animaliska ingredienser kan begrepp såsom laktovegetarisk respektive ovo-vegetarisk användas istället för enbart vegetarisk, för att konsumenter inte ska riskera att vilseledas.”

Bra att notera att detta är rekommendation. SLV menar också att varor som är kända att inkludera någon animalisk ingrediens kan undantas från denna rekommendation. De tar Pizza som ett exempel. Då det är välkänt att pizza görs med ost är det ok att skriva enbart ”vegetarisk pizza” om inga andra ingredienser med animalisk ursprung ingår.

SLV kommer att påbörja fördjupat arbete med denna fråga under hösten. EU-kommissionen ska alltså anta bestämmelser om ett livsmedels lämplighet för vegetarianer eller veganer. Detta arbete har ännu inte påbörjats.

Föregående inlägg 41
Nästa inlägg Robotar tar över köket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.